Blue Flower

 

Svinov.net je síť telekomunikačního operátora nabízejícího na území Ostravy-Svinova připojení k síti Internet. Pro zajištění poskytovaných služeb je využito jak rádiových spojů a zařízení pracující na technologii WIFI ve volném pásmu 5GHz tak vlastních páteřních spojů na vyšších frekvencích a pozemních metalických a optických vedení.

Svinov.net vznikla sloučením několika přístupových bodů sítě CZFree.net v Ostravě-Svinově. Cílem sloučení bylo zajistit dostatečně rychlou i kvalitní Internetovou konektivitu a nadále zachovat služby i přístup ke všem zdrojům sítě CZFree.net.

Společnost OvaLink devices, s.r.o. zajišťující přístup k síti Internet je držitelem osvědčení pro Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací č. 4160.